VITA – produkcija video materijala iz biologije i genetike

Opis projekta

Projekat “VITA – produkcija video materijala iz biologije i genetike” (2021-2022) je podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Cilj projekta je produkcija kratkih edukacijskih video sadržaja iz oblasti biologije i genetike u laboratorijskim uslovima koji bi mladima (učenicima i studentima) omogućili lakši i jednostavniji pristup učenju u uslovima COVID-19 pandemije. Teme koje obuhvataju video materijali, među kojima su mikroskopiranje, bojenje i brojanje ćelija, uzgoj humanih ćelija u laboratorijskim uslovima, izolacija i vizualizacija genetičkog materijala – DNK, bojenje i posmatranje hromosoma na mikroskopu i kariotipizacija pomoći će mladima u razumijevanju bioloških procesa i pojava. Svi video sadržaji biće dostupni i promovirani široj javnosti putem FB ili YouTube kanala kao i web stranice GENuBiHa. Za one koji žele više, pripremljeni su adekvatni kvizovi za provjeru znanja a svi učesnici koji uspješno riješe kviz će biti nagrađeni certifikatom o uspješnom savladavanju kviza u okviru ovog projekta.

Kontaktirajte nas

14 + 10 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com