Podrška hCOMET COST akciji – COMET WORKSHOP

Opis projekta

Ideja za realizaciju projekta  „Podrška hCOMET COST akciji – COMET WORKSHOP“ proizašla iz aktivnosti u okviru CA15132 COST akcije „hCOMET – The comet assay as a human biomonitoring tool“ i izuzetne saradnje unutar iste. Glavni cilj je bio uvođenje metode comet testa u naučnoistraživački rad u Bosni i Hercegovini kroz organizaciju naučne radionice: “COMET Workshop – Basic comet assay techniques”, čime je unaprijeđena  kompetentnost bh učesnika u hCOMET (CA 15132) COST akciji te ostvareni kadrovski, tehnički i naučni kapaciteti za buduća kolaborativna istraživanja u ovoj oblasti. Radionica je održana 5-6. oktobra 2019. godine. Ovaj projekat je ostvaren uz podršku Ministrastva civilnih poslova BiH.

 

Kontaktirajte nas

7 + 3 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com