Partneri GENuBiH-a i časopisi koje podržavamo

Naučne i obrazovne institucije

Vladine institucije

  • Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine

  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

  • Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Nevladine organizacije

  • Mreža za izgradnju mira

Časopisi koje podržavamo

Kontaktirajte nas

9 + 14 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com