Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini

Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini (GENuBiH) je nestranačko, nepolitičko, nevladino udruženje građana okupljenih oko zajedničke ideje promoviranja, razvoja i popularizacije svih oblasti genetike. GENuBIH djeluje na državnom nivou okupljajući eminentne genetičare iz cijele BiH uz uspješnu saradnju i kontakte sa bh. stručnjacima u dijaspori.

Udruženje genetičara u BiH je osnovano 18. februara 2011. na Osnivačkoj Skupštini Udruženja, u okviru I Simpozija genetičara u Bosni i Hercegovini, kojeg je organizirao Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, pod generalnim potkroviteljstvom Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku. Osnivači Udruženja su eminentni genetičari, emeritirani profesori, naučni radnici, redovni univerzitetski profesori te doktori i magistri nauka. Podršku osnivanju Udruženja je dalo preko 100 simpatizera.

Ciljevi GENuBiH-a su razvijanje, unapređivanje i popularizacija svih oblasti genetike i srodnih naučnih disciplina, proučavanje, očuvanje i zaštita genetičkog fonda u BiH, informiranje javnosti, organiziranje naučnih i stručnih skupova, promicanje znanja i primjena međunarodnih iskustava u oblasti genetike, edukativne aktivnosti u cilju informisanja naučne zajednice i šire javnosti o dostignućima u oblasti genetike, sudjelovanje u pripremi i realizaciji naučno-istraživačkih, razvojnih i stručno-vaspitnih programa i planova, okupljanje naučnika, stručnjaka i svih koji su spremni svojim zalaganjem ostvariti svrhu i zadaću GENuBiH-a, promoviranje primjene rezultata proisteklih iz genetičkih istraživanja te saradnja sa ostalim Udruženjima koja imaju iste ciljeve.

Kontaktirajte nas

8 + 13 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com