Nargila – užitak ili prijetnja

Opis projekta

Duhan je uzrok različitih bolesti kao i smrtnosti širom svijeta. Poznato je da konzumacija duhana povećava nivo genetičkih oštećenja u ćeliji te uzrokuje više tipova karcinoma. Posljednjih godina je jedan od najpopularnijih konzumacija duhana pušenje nargile ili tzv. šiša. Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 2019. godine finansiralo projekat  „Nargila – užitak ili prijetnja“ namjenjen mladima kako bi im se na vrijeme demonstrirali direktni genotoksični efekti konzumiranja nargile te na taj način preventivno djelovalo u smislu sprječavanja ovakvih i sličnih oblika rizičnog ponašanja i zaštite sopstvenog zdravlja. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih o efektima konzumiranja nargile na genetički materijal uz ohrabrivanje mladih da donose ispravne odluke i izbore jer su u značajnoj mjeri i sami odgovorni za svoje genetičko naslijeđe i buduće potomstvo.

Kontaktirajte nas

2 + 3 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com