Mobilni tim za diferencijalnu detekciju SARS-COV-2 kod starijih i nepokretnih osoba na području Kantona Sarajevo

Opis projekta

Udruženje genetičara u Bosni i Hercegovini, 2020. godine, je ostvarilo djelimično finansiranje projekta „Mobilni tim za diferencijalnu detekciju SARS-COV-2 kod starijih i nepokretnih osoba na području Kantona Sarajevo“ od strane kompacnije BH POŠTA. Cilj projekta je bio uspostaviti mobilni tim za hitno uzorkovanje i pravovremenu detekciju SARS-koronavirusa-tipa 2 kod osoba koje zbog socijalnih ili medicinskih razloga imaju slabu pokretljivost. Ovim bi se skratio proces dijagnostike i smanjilo vrijeme COVID-19 obrade socijalno ugroženih i slabo pokretnih i nepokretnih osoba.

Kontaktirajte nas

15 + 6 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com