Misli glavom – čuvaj gene

Opis projekta

„Misli glavom – čuvaj gene“ projekat, finansiran od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je realizovan 2017. godine u cilju prevencije konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda, što se smatra najraširenijim vidom ovisničkog ponašanja kod mladih. S obzirom da su brojni programi i projekti prevencije različitih tipova ovisnosti usmjereni na širenje svjesti o štetnim efektima različitih narkotika i psihoaktivnih supstanci sa malo ili nimalo osvrta na biološke mehanizme koji leže u razumijevanju načina djelovanja ovih supstanci, Udruženje genetičara u BiH je svoje aktivnosti usmjerilo na pretstavljanje objektivno mjerljivih markera genotokisčnog djelovanja duhanskog dima na ćelije epitela bukalne sluznice. Praktično-edukativni pristup u realizaciji radionica u okviru projekta promoviše i primijenjuje naučne principe u stimulisanju mladih da aktivno razmišljaju o zaštiti svog genetičkog materijala što predstavlja jedan od preduslova za zdravu populaciju i generacije koje dolaze.

Kontaktirajte nas

12 + 11 =

Telefon

+387 33 220-926

Email

genubih@gmail.com