O Biltenu

Bilten Udruženja genetičara u Bosni i Hercegovini je stručna publikacija koja ima za cilj poboljšanje komunikacije i interakcije sa svima koji žele biti aktivna komponenta Udruženja i onima koji žele biti korisnici njegovih kapaciteta i ostvarenja. Namjera uredništva je da vas putem redovnih publikacija informira o aktuelnostima iz oblasti genetike, promovira aktuelna dešavanja te najnovije proizvode i aplikacije, obilježava značajne datume te predstavlja važne ličnosti iz oblasti genetike i njoj srodnih disciplina koje primjenjuju genetička dostignuća. Publiciranje Biltena će nedvojbeno značajno doprinjeti postizanju definiranih ciljeva Udruženja. Pokretanjem Biltena, Udruženje nastoji unaprijediti i osigurati kontinuiranu komunikaciju sa svojim članovima, simpatizerima i partnerima. Također, realno je očekivati da će ova publikacija uticati i na afirmaciju genetike kao nauke 21. stoljeća te genetičara, čija znanja, kompetencije i uloga u pojedinim oblastima društva nisu prepoznati i iskorišteni na najbolji način.